Sound healing

Sound healing

Oude beschavingen werkten al met klanken om mensen terug in balans te brengen bij disharmonie. Alles in de natuur bestaat uit trilling. Geluid is ook een trilling, ofwel vibratie genoemd. Trilling heeft een helende werking op lichaam en geest.

Het menselijk lichaam bestaat voor 70% uit water. Geluid is vibratie en water heeft de capaciteit om te reageren op vibratie en haar vast te houden. Elke cel in ons lichaam zendt een bepaalde vibratie uit. Wanneer er ziekte optreedt verandert de vibratie in ons lichaam. Het water in ons lichaam is dus ook in staat tot het ‘vasthouden’ van deze onharmonische vibratie waardoor ziekte in stand kan worden gehouden.

Geluid kan het ‘geheugen’ van het water in ons lichaam veranderen en daarmee dus diepgaand bijdragen aan heling. Door de hoge frequentie van een klankschaal gaat alles weer stromen, hierdoor ontstaat een interne massage en kom je in een natuurlijke staat van ontspanning.

Ik werk met verschillende klankschalen uit Nepal.

De helende werking van muziek 

Gebruik van muziek en geluid voor therapeutische en transcendente doeleinden bestaat al sinds het bewustzijn van de mens. Ze worden door sjamanistische culturen van over de hele wereld, van Siberië tot aan Zuid Amerika, al duizenden jaren toegepast. Zij gebruiken ritmes, specifieke klanken en herhaling om een staat van veranderend bewustzijn te creëren, astrale reizen te maken, toegang te krijgen tot wijsheid en om heling te bewerkstelligen. Hierbij is het overigens ook belangrijk de rol van water te noemen.

Gebruik het contactformulier Voor meer info, je bestelling of voor je aanmelding!