Soul Retrieval

Soul retrieval

Het verliezen van de ziel is een spirituele ziekte die emotionele en lichamelijke ziektes veroorzaakt.

 

Soul retrieval is een sjamanistisch ritueel om verloren zielsdelen, die voortkomen uit trauma, terug te halen en weer bestaansrecht te geven.

Deze zielsdelen kunnen verloren zijn gegaan toen dát ene gebeurde waardoor je die mooie eigenschap of dat talent blokkeerde, uit zelfbescherming. Het gezonde deel vlucht, het gewonde deel blijft achter.  

Je kunt te maken hebben gehad met een fysieke of een psychische aanval waardoor een stukje van jouw ziel is afgehaakt. Om je nooit meer zo te voelen als op dat moment heb je het besluit genomen om de eigenschap of het talent te verstoppen.

Hoe jonger je bent wanneer je begint met verstoppen, hoe moeilijker het is om dit op te sporen.

Bij een soul retrieval komt er informatie uit het veld waardoor jij je alleen maar een open mind hoeft te hebben tijdens het proces. En je mag een wens doen! Welk stuk(je) van jezelf mis je en zou je graag weer thuis willen laten komen?

De soul retrieval die ik doe in mijn praktijk komt uit het Inca-sjamanisme. Alberto Villoldo is de sjamaan die het mij geleerd heeft.

Gebruik het contactformulier Voor meer info, je bestelling of voor je aanmelding!