Energetic cleaning

Energetic cleaning

Energetische reiniging wil zeggen gekristalliseerde energie verwijderen. Gekristalliseerde energie is een ophoping van negatieve ervaringen in je energieveld, meestal ontstaan in vorige levens. Als we ons bewust zijn van onze vele vorige levens komen we snel tot de conclusie meerdere malen door geweld gedood te zijn. Zo zijn we allemaal wel eens onthoofd, omgebracht door een speer, mes of kogel. Deze ‘ballast’ dragen we in het aardse leven nog vaak met ons mee. Hierdoor kunnen terugkerende fysieke klachten ontstaan, zoals: hoofdpijn, rugpijn, nervositeit, en zelfs het niet kunnen dragen van een coltrui of ketting of andere denkbare ongemakken.

Met deze healing wordt de energie die met deze ervaringen verbonden zijn, verwijderd uit het energieveld. Daarmee verdwijnen geleidelijk aan ook de klachten, mede omdat je weer ruimte krijgt om anders met bepaalde zaken om te gaan. 

Deze techniek kan goed worden ingezet na een consult over vorige levens (trance healing).

Duur: max. 1 uur
Investering: € 60,00

Gebruik het contactformulier Voor meer info, je bestelling of voor je aanmelding!